top of page
Helen Eriksdotter.png

BIOGRAPHY

To touch and be touched are my foremost targets in music.

I am educated at The Royal College of Music in Stockholm and at The Juilliard school in New York. Worked as a freelance flutist in both orchestral and chamber music contexts in Sweden, Europe and the USA. Appeared on TV, radio and on record recordings. Worked with Stockholm's Royal Philharmonic Orchestra, Radio Symphony Orchestra, Stockholm's Sinfonietta, The Royal Swedish Chamber Orchestra, Norrköping Symphony Orchestra and Länsmusiken. Gives concerts, plays at company meetings, weddings, baptisms, funerals, parties, etc.

 

I play a Sankyo flute model 501.

Has worked with theater direction and screenwriting for many years. Also working as a watercolor painter with regular exhibitions, see website

Read Helen´s full CV

BIOGRAFI

Mitt mål är att beröra människor med mitt arbete!

Jag är utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och på The Juilliard school i New York. Arbetat som frilansflöjtist i både orkestrala och kammarmusikaliska sammanhang i Sverige, Europa och USA. Framträtt i TV, radio samt på skivinspelningar med bland andra Stockholms Kungliga Filharmoniska orkester, Radiosymfonikerna, Stockholms Sinfonietta, The Royal Swedish Chamber Orchestra, Norrköpings Symfoniorkester samt Länsmusiken. Ger konserter, spelar vid företagsträffar, bröllop, dop, begravning, fester, mm.

 

Jag spelar på en Sankyo modell 501.

Har arbetat med teaterregi samt manusskrivande under många år. Arbetar även som akvarellmålare med regelbundna utställningar, se hemsida

Läs Helens hela CV

Helen Eriksdotter artist
bottom of page